13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

RADA SZKOŁY

W "Trzynastce" aktywnie działa Rada Rodziców i Rada Szkoły, która zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty, gromadzi środki finansowe na swoim koncie. Pochodzą one z wpłat rodziców uczniów. Miesięczna składka na Radę Szkoły wynosi 30 złotych. Pieniądze przeznaczane są na: doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne, imprezy szkolne i klasowe, powiększanie księgozbioru szkolnej biblioteki, prowadzenie kół przedmiotowych.

RADA SZKOŁY ZSO NR 7 W SZCZECINIE

Nr konta: 60 10 20 47 95 00 00 92 02 00 03 71 50

Oplata za………………………………………………

WAŻNE!
Na dowodzie wpłaty proszę podać:
•    IMIĘ
•    NAZWISKO
•    KLASĘ (do której uczęszcza uczeń)


WAŻNE!

Prosimy zaktualizować, na dowodzie wpłaty dane dotyczące klasy (przy stałym zleceniu).