13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PEDAGOG

Z każdym problemem możesz się zwrócić do pedagoga szkolnego. Zawsze pamiętaj, że warto opowiedzieć komuś o swoich problemach, zwierzyć się z nich. Choćby, dlatego, że gdy problem znają dwie osoby, to każda z nich widzi go z innej perspektywy.
Każdy, kto zgłosi się do pedagoga – niezależnie od tego, z czym przyjdzie – nie pozostanie bez pomocy. Pedagog nie może zagwarantować, że każdą sprawę uda mu się załatwić, ale uczeń może być pewien, że pedagog dołoży wszelkich starań, by tak było. Bo pedagog szkolny jest życzliwym dorosłym, osobą, u której uczeń powinien szukać wsparcia, zrozumienia, porady.
Pedagog nie tylko rozwiązuje problemy szkolne (takie jak np. niska frekwencja), ale zajmuje się sprawami uczniów. Jakimi? Zakres jest praktycznie nieograniczony! Poczucie niezrozumienia przez innych (uczniów, nauczycieli), problemy w relacjach z kolegami, nauczycielami, kłopoty w domu, konflikty z rodzicami, trudna sytuacja materialna…  Obowiązuje go przy tym tajemnica. Uczeń ma gwarancję, że to, o czym rozmawia z pedagogiem zostanie między pedagogiem a uczniem. Chyba, że dzieje się coś, co zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu czy życiu ucznia (w grę wchodzą narkotyki, skłonności samobójcze, zastraszanie przez innych). W takich przypadkach pedagog musi natychmiast reagować i zachowanie dyskrecji nie jest możliwe.
Pedagog nie działa sam – współpracuje z nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami oraz innymi instytucjami: opieką społeczną czy poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Pedagog

* * *

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (…) do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

*    prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

*    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

*    prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.Godziny pracy pedagoga szkolnego

Szkoła Podstawowa nr 6

mgr Anita Karyń

PONIEDZIAŁEK  8.00 - 8.50  9.40 -11.30
WTOREK  10.30 -11.30 13.40-16.00
ŚRODA  10.00 - 12.50 13.40-15.00
CZWARTEK  7.30 -8.50 9.40 - 10.30
PIĄTEK  7.30-10.40 11.30 - 14.30


XIII Liceum Ogólnokształcące

mgr Katarzyna Mućko

PONIEDZIAŁEK 11:00 - 16:00
WTOREK 8:00 - 13:00
ŚRODA 8:00 - 13:00 
CZWARTEK 10:30 - 15:30
PIĄTEK 11:00 - 13:30

KatarzynaMucko@13loszczecin.onmicrosoft.com